M I T R O V I C Ë
PASTIÇERIA MISSINI
Sheshi “Adem Jashari” -049 25 25 24
Shop 1 - 049 20 58 20
Emona City - 049 666 771
Emona City Fushë Ibër - 049 204 287
P R I S H T I N Ë 
Shop 2 Rruga UÇK - Qafa - 049 710 015
Shop 3 Bulevardi Bill Clinton -Santea-
045 277 988